Stark oro (Covid-19)

Känner du en stark oro?  Handlar den om något annat än Covid? I så fall kommer du ha nytta av den här kursen. Det är samma mekanismer som aktiveras oavsett vad man är orolig för. Därför har alla som vill förstå sin oro god nytta av den här kursen.

Stark Oro (Covid-19) är Gratis att gå på egen hand under 2020 och hela 2021.

I den här kursen lär du dig om vad oro har för funktion och hur man kan göra för att hantera sin oro såväl kortsiktigt som långsiktigt. Oro fungerar på samma sätt oavsett om det är oro för ett virus eller oro över något annat. Det är samma mekanismer som aktiveras och därför har alla som bättre vill förstå sin oro nytta av den här kursen.

Oron kommer inte försvinna efter kursen. Det är inte så oro fungerar. Vi behöver vår oro. Däremot kommer du att se på din oro på ett annat sätt och du kommer få möjligheter hantera den och det kommer ge dig förnyad styrka.

Kursen togs fram i syfte att ge människor möjligheter att hantera sin oro över Covid-19 och Pandemin. Den ovisshet och de förändringar och faror vi utsätts för har lett till att många känner av en påtagligt stark oro. Det är en naturlig och sund reaktion. Pandemin är ett hot som hela världen drabbats av och vi har goda anledningar att vara oroliga.

Men i den här oron ska vi också leva och för det finns all anledning att fräscha upp vår egen förmåga att hantera den oro vi känner. Det är vi själva som ska leda våra liv, inte vår oro och inte heller viruset.

Läkarteam
Det blir lättare att hantera sin oro när man förstår hur den fungerar

Ingående ämnen

Kursen är uppbyggd kring tre huvudämnen – vad oro är, verktyg för att hantera oro, och planering för framtiden. Varje ämne innehåller ett antal lektioner med information som varvas med övningar, bilder och enkla tester.

  1. Välkommen
  2. Vad är oro
  3. Vad kan man göra åt sin oro
  4. Framtidsplanering

Kursen motverkar och förebygger

– Depression
– Handlingsförlamning
– Negativa mönster
– Förnekelse

Kursledare

Mentabee

6 Kurser

Bli medlem
Gratis och premium (1 082kr)

Kurs kursinnehåll - dold med css

  • 4 Ämnen
  • 15 Lektioner
  • 4 Tester
  • Kurs Diplom
Click to access the login or register cheese
Copy link
Powered by Social Snap