Våra tjänster – En guide för att välja rätt psykoterapi

Terapi är ett sätt att öppna dig inför en främmande person som har i uppgift att hjälpa dig förstå, utvärdera och förändra hur du upplever dig själv och hur du lever ditt liv. Terapi kan inleda djupgående förändringsprocesser kopplad till din identitet, men också erbjuda enkla och snabba lösningar för att du lättare ska kunna anpassa dig till livets utmaningar.

Den här sidan är tänkt att vara en hjälp att förstå vad terapi är, lite om olika metoder och hur du väljer en terapeut.

Eftersom terapeuten är en person som kommer vara vid din sida under en viktig fas i ditt liv, och kanske under lång tid, så är det bra att göra en medveten ansträngning när man väljer terapeut. Det första du bör fundera på är vad du hoppas få ut av din terapi. Vad du hoppas på att uppnå med terapin, eventuella konkreta problem eller mål. Dessa förväntningar kommer att påverkas av terapeuten du väljer och vilken metod din terapi kommer följa. För att ge funderingarna en rättvis chans, hjälper det att först veta lite om olika typer av terapeuter och metoderna som erbjuds.

Vi börjar med psykoterapeuten. I Sverige får man bara kallas sig psykoterapeut om man har fått sin utbildning godkänd och blivit registrerad av Socialstyrelsen, och alltså är legitimerad psykoterapeut. Men det är inte många som följer det och orsaken är att ordet psykoterapeut används som ett generellt begrepp för att beskriva någon som ger samtalsterapi. Trots det finns en skillnad. När titeln Leg. psykoterapeut står ensam, tenderar den att oftare representera dem med utbildningar som ligger närmare freudianska och psykodynamiska skolor. Där är fokus på att lära sig förstå undermedvetna tankar och känslor och hur tidigare erfarenheter format identitet och vanor och bidrar till de problem som en person kan ha. Psykoterapeuter med andra inriktningar lägger ofta till den direkt efter yrkestiteln, exempelvis Leg. psykoterapeut KBT, eller Leg. psykoterapeut specialiserad på trauma.

Tyvärr är det svårt med bara titelns hjälp skilja mellan dem som har en freudiansk eller psykodynamisk inriktning från terapeuter med ett mer humanistiskt arbetssätt, där betoningen ligger på att lyssna och att stötta klienterna i att växa. Därför är det inte ovanligt att se terapeuter som lägger till Psykodynamisk inriktning eller bara PDT, efter sin titel för att förtydliga.

Mer text på gång..

Click to access the login or register cheese
Copy link
Powered by Social Snap