Säkerhets- och integritetspolicy

Översiktlig beskrivning av Mentabees åtgärder för att säkerställa våra användares trygghet och integritet.

Godkännande

När du godkänner vår säkerhets- och integritetspolicy så accepterar du att vi sparar dina data och i vissa fall kommer att läsa uppgifterna.

Integritetspolicy

Mentabee AB och de terapeuter och kursledare som är anslutna till oss, avslöjar aldrig några personliga uppgifter såsom ditt efternamn, postadress, telefon eller mejladress för annan än din kursledare och din personliga terapeut om du har en sådan och i så fall även dennes handledare. 

Vi byter inte mot tjänster, säljer eller vidarebefordrar på annat sätt, uppgifter om våra besökare eller medlemmar till tredje part.

Villkor

Om du har ett medlemskonto på någon av Mentabees hemsidor ställer vi som villkor att du hanterar dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt.

  • Om du ändrar ditt lösenord måste du använda ett starkt & unikt lösenord.
  • Att du aldrig delar dina inloggningsuppgifter med någon annan.
  • Att du förvarar dina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig kommer åt dem.
  • Att du hanterar din Yubikey krypteringsnyckel på ett betryggande sätt.
  • Att du loggar ut från hemsidan när du är klar.

Etiska riktlinjer

Mentabee AB och de terapeuter och kursledare som är anslutna till oss, följer Riksföreningen PsykoterapiCentrums etiska riktlinjer för psykoterapeuter och Socialstyrelsens krav på yrkesverksamma psykoterapeuter och psykologer.

Säkerhetspolicy

EU:s dataskyddsförordning GDPR

Mentabee AB och de terapeuter och kursledare som är anslutna till oss, följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning. Du kan begära fram viss personlig data från denna sida men inte sådana uppgifter som journalförs enligt Socialtjänstlagen, i det fallet behöver du ta kontakt med din behandlare.

Användning av kakor

Så kallad profilering, eller spårning av användarpreferenser av tredje part sker inte på denna webbplats. Våra cookies är tekniska, våra analytiska cookies är enbart för internt bruk. Läs mer om vår användning av cookies här.

Din medlemsprofil

Från din medlemsprofil har du tillgång till inställningar som gör det lätt för dig att dölja eller radera viss personlig information. För utdrag eller radering av all personlig data, ta kontakt med oss från denna sida.

SSL och krypterad datatrafik

Datatrafiken mellan vår hemsida och besökarens dator/telefon är krypterad med SSL-certifikat från Let’s Encrypt. Klicka på hänglåset i webbläsarens adressfönster för info om certifikatets giltighet.

För videosamtal använder vi tjänsten Whereby vars trafik är krypterad över DTLS-SRTP och ger ett fullgott skydd. Wherebys säkerhetspolicy finns här.

Både servrar och hemsida är utrustade med programvara som gör intrång i våra databaser mycket svåra. Servrarna befinner sig geografiskt i Europa.

Terapeuter och kursledare med tillgång till flera användares data har användarkonton som kräver hårdvarubaserad autentisering och avancerad kryptering för inloggning. De har dessutom kompartmentaliserad behörighet som enbart ger tillgång till de egna klienternas-, grupp- och kursdeltagarnas data.

Metadata i E-post

Våra tjänster skickar E-post och ibland textmeddelanden till telefonen (SMS). Med dessa meddelanden följer så kallad Metadata som behövs för att meddelande ska nå fram. Den personliga information som bifogas i metadatan har vi ansträngt oss för att minimera och består till övervägande del endast av förnamn och E-postadress.

Ansvarig utgivare

Hemsidan drivs av Mentabee AB, org nr: 559197-9306. Ansvarig utgivare är Björn Granberg.

Uppdaterad den 27 oktober 2020.

Click to access the login or register cheese
Copy link
Powered by Social Snap